Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Semmelweis Egyetem | Könyvtár | Neptun | Telefonkönyv | Intranet | SE Hírek | Bejelentkezés

Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A Klinika Betegellátás A szervátültetésről Oktatás Elérhetőség

Tisztelt Honlapunkra látogató Hölgyem, Uram!

Kérjük, olvassa végig figyelmesen tájékoztatónkat.

A tájékoztató formája, tartalma, és ami sokkal fontosabb, a betegellátás módja és színvonala is eltér az oly sokszor megszokottól. Nem csupán azokhoz szólunk, akik a gyógyulás reményében keresik fel a klinikát, hanem a látogatókhoz, ismerősökhöz, vendégeinkhez, orvostanhallgatókhoz, kollégáinkhoz egyaránt.

Ne lapozzon hát tovább, olvassa végig figyelmesen az itt leirtakat. Megismertetjük röviden a klinika történetével, jelenlegi feladatával, működési rendjével. Vázlatos rajzok segítik az épületben és az úgynevezett belső egyetemi tömb területén történő tájékozódásban. Ismertetjük az egyes részlegek feladatait, megtalálja benne azt, amit a betegeknek nyújtani tudunk és azt is, hogy mit kérünk Önöktől - akár mint beteg, akár mint látogató keresi fel az épületet - annak érdekében, hogy a Klinika minél tovább szolgálhassa az Önök érdekeit.

Klinikánk szépitéséhez, barátságosabbá tételéhez műveik rendelkezésünkre bocsátásával hozzájárultak:

a Szinyei Merse Pál Társaság Munkácsy Díjas festőművészei: M. Novák András, Stefanovits Péter, Szemadám György, Végh András, Szentgyörgyi József,
továbbá:
Lehoczky Krisztina festőművész
Szabó András rajztanár,
és Szabó Norbert József egyetemi hallgató

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni Mindnyájuknak.

A Transzplantációs és Sebészeti Klinika dolgozói

A Klinika Bemutatása

 1. Az épület története
 2. A klinika részlegei
  2.1. Mélyföldszint
  2.2. Magasföldszint
  2.3. Az 1. emelet
  2.4. A 2. emelet
  2.5. A 3. emelet
  2.6. Az 1., 2., 3. kiegészítő szint
 3. A klinika jellemző adatai
  1. Ágylétszám, tervezett betegforgalom
  2. Orvosi technológia
  3. Az alkalmazottak
 4. Orvosi tevékenységünk köre
 5. A klinika működési rendje
  5.1. Járóbetegrendelés
  5.2. A fekvőbeteg ellátás
  5.2.1. Betegfelvétel
  5.2.2. Vizsgálatok
  5.2.3. Műtéti előkészítés
  5.2.4. Az intenzív osztályon
  5.2.5. A vizitek rendje
  5.2.6. Látogatás
  5.2.7. Távozás a klinikáról
  5.2.8. Ellátás
  5.2.9. Szolgáltatások
 6. Általános tudnivalók
 7. A Klinika képekben

1. AZ ÉPÜLET TÖRTÉNETE

Klinikánk előzményei több mint két évszázadra nyúlnak vissza.

Az 1808/09-es tanévben Elméleti Sebészeti Tanszék néven kezdődött sebészeti oktatás 1812-ig Eckstein János, majd 1814 és 1847 között Veleczky János vezetésével a Hatvani utcában.

1851−1879 között Stockinger Tamás Kórodai Előkészítő Sebészet Tanszék néven vezette az intézetet immáron a Szent Rókus Kórházban. Lumniczer Sándor kinevezésével 1880-ban vált II. sz. Sebészeti Klinikává és került alaposan átszervezésre az intézmény, mely végül 1902-ben költözött a Baross utcába. Igazgató egyetemi tanárok: Lumniczer Sándor 1880−1892, Réczey Imre 1892−1913, Kuzmik Pál 1914−1926, Bakay Lajos, 1926−1946, Ádám Lajos 1946, Sebestyén Gyula 1948−1954, Rubányi Pál 1954−1957 és 1959−1963, Klimkó Dezső 1957−1959, Mester Endre 1963−1974, Stefanics János 1974−1978. Ekkor a II. sz. Sebészeti Klinika az István Kórházba költözött.

1978 és 1985 között a ház adott otthont a Manninger Jenő professzor által vezetett Országos Traumatológiai Intézetnek, ekkor jelentős rekonstrukció is történt az épület korszerűsítése érdekében. Ezt követően éveken át kihasználatlanul, üresen állt az épület. A rendszerváltás körül született meg a döntés, hogy itt Transzplantációs és Sebészeti Klinika létesül. Az átépítés 1988-ban kezdődött, majd a klinikát 1994-ben adták át rendeltetésének. Az óriási költséggel rendbe hozott épület megőrizte eredeti szépségét, belül pedig a legkorszerűbb követelményeknek is megfelel. Három légkondícionált műtő, radiológiai részleg, izotóplaboratórium, ultrahang-vizsgáló, endoszkópos egység, központi laboratórium, számítógépes hálózat, tanterem, korszerű oktatási felszerelések, komfortos 1−5 ágyas szobák álnak a betegek és hallgatók rendelkezésére. A 12 ágyas intenzív osztály mellett sebészeti és transzplantációs ágyak teszik ki a 88 ágyat. A szervátültetéseken kívül más, az általános és egyes speciális sebészet körébe tartozó beavatkozások is történnek (pl. endokrin sebészet, májműtétek, gastrointestinalis beavatkozások).

A klinika igazgatói: Dr. Perner Ferenc 1990−2002, Dr. Járay Jenő 2003−2009, Dr. Langer Róbert 2009-2014, Dr. Máthé Zoltán 2014-től

A klinika 1910-ben...

...és napjainkban

2. A KLINIKA RÉSZLEGEI

2.1. Mélyföldszint: (a liftek nyomógombján "0")

A Baross utcai főbejáraton belépve jobb oldalon van a recepció, a látogató ruhatár és a járóbetegek bejelentkezésére, irányítására szolgáló számítógépes munkahely. Ugyanezen a szinten az alkalmazottak számára fenntartott helyiségek és a működéshez tartozó egyéb kiszolgáló részlegek vannak. Az udvar felőli két bejárat csak a mentő által szállított betegek közlekedésére szolgál. Az épület két oldalán lévő bejáratok a köznapi forgalom előtt zárva vannak; a két oldalsó lépcsőház helyett a bal oldali lifteket kérjük használni.

2.2. Magasföldszint: (a liftek nyomógombján "M")

Ide és a magasabb emeletszintekre a bal oldali liftek egyikével juthatnak fel. Az épület jobb szárnyában található az EKG, a légzésfunkció, az endoszkópos, a sebészeti és belgyógyászati vizsgáló helyiségek. Ugyanitt található a befekvő betegek részére szolgáló felvételi iroda, a ruhatár, az értékmegőrző, a kisműtétek elvégzésére alkalmas IV. műtő, valamint a gyógytorna helyiség is.

Az épület bal szárnyában helyezték el a klinikai gyógyszertárat, az izotóp- és ultrahang-laboratóriumot, és a radiológiai részlegeket (hagyományos röntgen, komputer tomográf [CT], angiográf [érfestéses vizsgáló]).

2.3. Az 1. emelet: (a liftek nyomógombján "1")

Az épület középső részét a modern oktatáshoz szükséges minden technikai berendezéssel ellátott tanterem foglalja el. A tanterem mellett található a szervtranszplantációk szervezését, adminisztrációját végző koordinátorok irodája. Az épület jobb szárnyában a Transzplantációs Nefrológiai részleg található, ahol a vese- és a hasnyálmirigy + vese kombinált átültetésben részesült betegek teljes körű ellátása történik, beleértve a műtét előtt vagy műtét után szükségessé váló művesekezelést, belgyógyászati kezeléseket is. A bal oldali szárnyban a kémiai, biokémiai, a bakteriológiai és a virológiai laboratórium van.

2.4. A 2. emelet: (a liftek nyomógombján "2")

Az épület két szárnyában levő Sebészeti osztályok kórtermeiben részben az általános vagy speciális sebészeti beavatkozás miatt felvett betegeket, részben a máj- és veseátültetésen átesett betegeket látjuk el.

Középen található a Professzori iroda, a Titkárság, a klinikavezető főnővér, az igazgatóhelyettesek valamint az orvosok szobái.

2.5. A 3.emelet: (a liftek nyomógombján "3")

Ezen a szinten alakították ki a három műtőt (I, II. III.), az aszeptikus és a szeptikus intenzív osztályokat és a központi sterilizáló helyiségeit.

2.6. Az 1., a 2., és a 3. kiegészítő szint: (a liftek nyomógombján "A", "B", "C")

E szinteken csak a személyzet által használt helyiségek találhatók, a betegek és látogatók számára zárt terület.

Az első és a második emelet udvar felőli folyosóin középen és a fekvőbeteg osztályok folyosóinak végén a látogatók fogadására alkalmas társalgókat alakítottunk ki.

3 . A KLINIKA JELLEMZŐ ADATAI

3.1. Ágylétszám, betegforgalom

A klinika 85 ágya közül 12 szolgálja az intenzív ellátást igénylő betegeket. Évente 150-200 veseátültetést, 50-60 májátültetést, 10-12 kombinált vese- és hasnyálmirigy átültetést, valamint 1800-2000 általános sebészeti műtétet végzünk. A járóbetegrendelések naponta 100-150 beteget látnak el.

3.2. Orvosi technológia

A klinika fel van szerelve mindazokkal a modern, ún. "high tech" lehetőségekkel, amelyeket ma a beteg joggal elvár az egészségügytől. Automata laboratórium, mozgatható és stabil ultrahangkészülékek, légkondicionált műtők és intenzív osztály, környezetbarát központi sterilizáló, korszerű altatógépek és betegmegfigyelő rendszerek, izotóp vizsgálókészülék, endoszkópos, angiográfiás (érfestés) és számítógépes röntgenvizsgálati (CT) lehetőségek biztosítják a színvonalas betegellátást. A komputerizált, videovetítési lehetőséggel ellátott előadóterem az orvos- és ápolóképzés, továbbképzés, valamint tudományos rendezvények, és ülések lehetőségét biztosítja. A betegágyakhoz kapcsolható telefonok, a minden kórteremhez csatlakozó külön WC és fürdőszoba a betegek kényelmét szolgálja. Ehhez járul a személyzet korrekt munkája, ami gyakran nem pótolható még a "high tech"-kel sem.

3.3. Alkalmazottak

A betegek megfelelő kivizsgálásáról, gyógyításáról, ápolásáról és ellátásáról 46 egyetemi-, 25 főiskolai diplomás, ezen kívül szakápolók, szakasszisztensek, gazdasági, műszaki, adminisztrációs és élelmezési alkalmazott munkakörbe sorolható dolgozók gondoskodnak. Az intézetben a betegek és az értékes berendezések biztonságáért a recepció munkatársai felelnek. A klinika dolgozói a világ 9 nyelvén beszélnek, beleértve a román, orosz, flamand, spanyol és szerb nyelveket is. A diplomások 3/4 része egy, 1/4 része több szakvizsgával és tudományos fokozattal rendelkezik.

4. ORVOSI TEVÉKENYSÉGÜNK KÖRE

Ahogy a klinika nevéből is kitűnik, speciálisan is képzett alkalmazottak állnak a betegek rendelkezésére. Ellátjuk az általános hasi sebészet minden területét, kiemelten foglalkozunk a daganatos betegek kezelésével és utógondozásával, a belső elválasztású mirigyek (mellékvese, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy) betegségeinek sebészeti kezelésével. Több szerven a műtéteket minimál invaziv (laparoszkópos) módszerrel is végezzük (epe, mellékvese, vese, stb.) E nagy lehetőségek előtt álló területen folyamatos profilbővítést tervezünk. Lehetőségünk van az emlő ultrahangos és röntgen (mammográfiás) vizsgálatára, ultrahang és röntgen vezérelt (sztereotaxiás) szövettani mintavételre, nem tapintható elváltozások jelölésére.

Tevékenységünk speciális területe a szervátültetés (vese, máj, kombinált vese- hasnyálmirigy valamint hasnyálmirigy szigetsejt) és ezekkel kapcsolatos határterületek. Munkánk jellegéből adódóan vállaljuk a szövődményes epeúti betegségek és májdaganatok sebészei korrekcióját, gyógyítását.
Szakképzett munkatársaink foglalkoznak a szervátültetés után a betegek gondozásával, a belgyógyászati vese- és májbetegek kivizsgálásával, kezelésével, beleértve az úgynevezett élő donorok kivizsgálását is.

A járóbetegrendelésen lehetőség van a speciális szakrendeléseken kívül endoszkópos, ultrahangos, izotópos, angiográfiás és számítógépes rétegvizsgálatok (CT) elvégzésére, tanácsadásra (diéta, gyógytorna, stomakezelés) is. Az ambuláns műtő alkalmas kisműtétekre, diagnosztikus próbakimetszésekre, a művese kezeléshez szükséges arteriovenózus érösszeköttetés képzésére. Diagnosztikus részlegünk felkészült tűbiopsziák, és ultrahangvezérelt beavatkozások végzésére is.

5. A KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE

A klinika nagy betegforgalma miatt főként részben vagy teljesen kivizsgált betegeket vesz fel. Emellett bizonyos speciális vizsgálatokat vagy kivizsgálást is végzünk. Az előzetes vizsgálatok, konzíliumok, a felvétel időpontjának megbeszélése, a betegségekkel és kezeléssel kapcsolatos felvilágosítás a "Járóbetegrendelés" keretein belül történik.

5.1. Járóbetegrendelés (Ambulancia)

Az általános sebészeti és veseátültetett betegek számára az ambulancia hétfőtől csütörtökig 9-14, pénteken 9-13 óra között kereshető fel. A májbetegek számára a rendelés minden munkanap 9 órakor kezdődik, e rendelésre előzetes időpont egyeztetést, bejelentkezést javaslunk.

Orvosi szakvizsgálat után vagy beutalóval, előjegyzés szerint lehetőséget biztosítunk endoszkópos, ultrahang, röntgen, mammográfia, CT és izotóp vizsgálatok elvégzésére is.

Sürgős esetben elsősegély nyújtása céljából a klinika bármikor felkereshető.

Ha vizsgálatra jön, ne felejtse el magával hozni személyi igazolványát, TAJ számát is tartalmazó biztosítási kártyáját, beutalóját és korábbi orvosi leleteit.

A betegeket általában érkezési sorrendben látjuk el. A várakozás elkerülése érdekében célszerű az előzetesen telefonon megbeszélt időpontra érkezni, de még így is előfordulhat, hogy rövidebb-hosszabb ideig várakoznia kell, mert az egy-egy betegre szánt időt pontosan nem tudjuk kiszámítani.

Ha bármilyen beavatkozásra kerül sor a járóbetegrendelésen, előzetes, a beavatkozás természetéről, szükségességéről, szövődményeiről és várható eredményeiről történt felvilágosítást követően egy beleegyező "Nyilatkozatot" kell aláírnia, a "Nyilatkozat" elolvasása után.

5.2. Fekvőbeteg ellátás

A betegek felvétele: A sürgős esetek vagy más intézetből történő átvételeket leszámítva 08.40 -10 óra között történik.

Szíveskedjék beutalóját, értesítésünket vagy az előzetes vizsgálatok alkalmával kiállított iratokat a recepción bemutatni. A felvétellel kapcsolatos adminisztráció a Felvételi Irodán történik. A kórlapjához "Nyilatkozat"-okat mellékelünk, melyeket áttanulmányozás, kitöltés és előzetes felvilágosítás után szíveskedjék aláírni. Ruháit távozásáig a Felvételi Irodával egy helyiségben levő Betegruhatárban őrizzük. Csak tételesen átadott és átvett értékekért vállalunk felelősséget! Értékeit távozásáig a Betegruhatárban, páncélszekrényben őrizzük. A Betegruhatár naponta 7.30 - 15.30 között van nyitva. Az ügyeleti időben érkező betegek ingóságainak biztonságba helyezéséről a szolgálatban levő ápoló gondoskodik. Csak a tételesen átadott és átvett értékekért vállalunk felelősséget!

Kérjük, hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében - mivel intézkedéseink ellenére is előfordulhatnak lopások - nagyobb értékeket, ékszereket ne hozzanak magukkal!

Osztályos orvosával vagy kezelőorvosával a kórlapon feltüntetett kórteremben fog találkozni.

Személyes tisztálkodó eszközökről, ízléses betegruháról, különleges gyógyszereiről gondoskodni nem tudunk, ezért kérjük, hogy ezeket hozza magával. A járóképes betegek a kórtermen kívül viseljenek köntöst, vagy szabadidőruhát!

A kórtermek jórészt nem egyágyasak, ezért kérjük, hogy hangos rádiózással, televíziózással ne zavarják egymás nyugalmát és gyógyulását.

Dohányozni a betegeknek csak az épület középső részén kialakított társalgókban szabad. A többi helyiségben és a folyosókon füstérzékelők vannak elhelyezve, és ezek dohányzáskor működésbe léphetnek, ez nemkívánatos átmeneti üzemzavarokat idézhet elő. A látogatókat kérjük a dohányzás mellőzésére.

Minden kórteremhez csatlakozik WC és fürdőszoba, ezért személyes higiéniájáról, ha fennjáró beteg, önmagának kell gondoskodnia.

5.3. Vizsgálatok

A vérvételek 07.00 és 07.30 között, az eszközös vizsgálatok 09.00 és 13.00 óra között történnek, általában éhgyomorral. A vizsgálatok természetéről és szükségességéről előzetesen szóban tájékoztatjuk. Szükség lehet arra is, hogy bizonyos vizsgálatokat más intézetben vagy klinikán végeztessünk el (pl. urológiai, szemészeti, nőgyógyászati, gégészeti, ideggyógyászati, MRI vizsgálat). Az egyetem úgynevezett belső telepén található intézetek elhelyezkedése a mellékelt vázlatos térképen megtalálható.

5.4. Betegazonosítás

A betegazonosító rendszer célja, hogy a betegellátás során segítse az egészségügyi dolgozókat a betegek azonosításában, ezzel javítjuk a betegellátás biztonságát. Klinikánkon betegazonosításra csuklószalagot alkalmazunk, melyen feltüntetjük a beteg nevét és születési idejét. Minden beteg (kiskorú esetén a szülő vagy gondviselő) nyilatkozatban kérheti a betegazonosító alkalmazását, illetve nyilatkozatában lemondhat ennek alkalmazásáról. A hatályos rendelet szerint azonban a cselekvőképtelen vagy a korlátozottan cselekvőképes állapotba került beteg (például intenzív osztályon altatott beteg) esetén kötelező a betegazonosító alkalmazása.

5.5. Műtéti előkészítés

A műtéti beavatkozások vagy egyes vizsgálatok elvégése előtt szükség lehet különleges előkészítésre. Ez lehet gyógyszeres, beleértve a vér, vérkészítmény vagy vérpótszer beadását, vagy lehet eszközös. Az előkészítés mibenlétéről és szükségességéről előzetesen szóban tájékoztatjuk.

Hívja fel a figyelmünket arra, ha a betegségéről nem kér részletes felvilágosítást, ha nem akarja tudni betegségének pontos természetét, gyógyulásának kilátásait. Közölje azt is, kit tájékoztathatunk ebben az esetben betegségéről. Ha az adott tájékoztatást nem találja megfelelően részletesnek, kérdéseire készséggel válaszolunk.

5.6. A vizitek rendje

Az osztályos vizit reggel 07-08 óra között, délután 14.00 - 16.00 óra között van, az ügyeletes orvos este, 18.00 - 20.00 óra között ellenőrzi a betegek állapotát. Ezekben az időszakokban tartózkodjék a kórteremben, és látogatókat se fogadjon! Hetente három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken 14.00 és 15.30 óra között professzori vizit van.

5.7. Látogatás

A klinikán minden nap, délelőtt és délután is lehetőséget adunk látogatásra. Munkánk megkönnyítése érdekében kérjük, hogy munkanapokon délelőtt 11.00 - 12.00 óra között, délután 17.00 - 18.00 óra között látogassanak és a látogatási időt pontosan tartsák be. Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon látogatási idő 15.00 - 17.00 óra között van. Az Intenzív osztályon a látogatás ne tartson 10-15 percnél tovább! A műtét napján az Intenzív osztályon fekvő betegeket lehetőleg ne látogassuk, de telefonon készséggel adunk felvilágosítást. Szervátültetés után a fertőzésveszély miatt, a betegek érdekében őket közvetlenül nem, csak üvegablakon keresztül láthatják. A zsúfoltság elkerülése érdekében egy beteget egy időben csak két személy látogathat. Az Intenzív Osztályon fekvő beteg látogatásakor védőpapucs, szervtranszplantált betegek látogatásakor védőruha (köpeny és papucs) használata kötelező! Ruháikat, táskáikat, csomagjaikat a látogatás tartamára helyezzék el a ruhatárban, azokat a kórterembe felvinni nem szabad. Ez alól kivételek a kisméretű, ún. autóstáskák és az ugyancsak kisméretű, személyes iratokat tartalmazó női kézitáskák. Indokolt esetben a meghatározott szigorú látogatási időponttól eltekintünk, azonban rendkívüli látogatásra csak az intézet igazgatója, ügyeleti időben az ügyeletes orvos adhat engedélyt. 10 éven aluli gyermekek (egészségük védelmének érdekében) a betegeket nem látogathatják!

A tisztaság és a többi beteg nyugalmának érdekében kérjük, hogy a járóképes betegek a látogatókat a társalgó helyiségekben fogadják; a kórteremben csak a fekvőbetegek látogathatók.

A dohányzás a látogatók számára a klinika teljes területén tiltva van!

Élelmiszert csak a kezelő- vagy osztályos orvos előzetes jóváhagyásával hozzon be hozzátartozójának, ezeket a betegek számára fenntartott hűtőszekrényben kell tárolni.
Egészségügyi okok miatt (fertőzésveszély!) hozzátartozójának sem cserepes-, sem vágott virágot ne hozzon be!

5.8. Távozás a klinikáról

Ha nincs továbbra szükség a kórházi kezelésre és megfigyelésre, elhagyhatja a klinikát. Kérjük, hogy az új betegek elhelyezésének érdekében a távozás időpontját 09-11 óra közötti időszakra tervezze meg. Ha továbbra is kórházi kezelést vagy megfigyelést igényel, gondoskodunk a megfelelő intézetbe történő áthelyezéséről. Indokolt esetben mentőszállítást rendelünk. Az ápolás időtartamát a szakmai szempontok szabják meg, ezt sem családi, sem szociális meggondolásokból nem tudjuk megváltoztatni. Az ápolás várható időtartamát az egyes betegségnek megfelelően előre közöljük, ennek megváltoztatására csak a beteg érdekében van mód. Távozáskor zárójelentést kap, ami tartalmazza a vizsgálati leleteket, eredményeket, a beavatkozások és egyéb kezelések mibenlétét, az ellenőrző vizsgálat időpontját és javaslatokat a további gyógyszeres kezelésre illetve a megfelelő életmódra. Amennyiben a teljes kórlap másolatát meg kívánja kapni, azt a fénymásolás költségeinek befizetése után rendelkezésére tudjuk bocsátani. Zárójelentésével a következő munkanapon keresse fel háziorvosát! A betegnek joga van orvosi tanács ellenére is megtagadni a kórházi kezelést, a beavatkozást és vizsgálatokat, ezt azonban csak saját felelősségére teheti meg, amit aláírásával kell igazolnia. Az osztályvezető (ügyeletes orvos) tudtával és engedélyével rövidebb-hosszabb időre átmenetileg is elhagyhatja a klinikát, ha ez egészségét nem veszélyezteti, kezelésében nem okoz zavart, gyógyulásában nem hátráltatja.

5.9 Ellátás

A betegek élelmiszerellátását igyekszünk maradéktalanul kielégíteni. Otthonról csak a kezelőorvos által javasolt élelmet hozassák be, azt helyezzék el az Önök számára fenntartott hűtőszekrényben.

A betegek gyógyszerellátását igyekszünk teljes mértékben magunkra vállalni. A kezelőorvos tudta nélkül otthonról hozott gyógyszert szedni nem szabad. Különleges, vagy térítésmentesen kapott, főleg külföldi eredetű gyógyszer szedése esetén gyógyszereit hozza magával, és erre hívja fel a kezelőorvosa figyelmét.

5.10. Szolgáltatások

Minden betegágyhoz kapcsolható a városból történő telefonhívás. A kapcsolást az osztályon dolgozó ápolószemélyzet végzi, ezért előfordulhat, hogy a betegellátás vagy a vonal foglaltsága miatt várakozniuk kell. Ha mód van rá, a telefonálási lehetőséget csak akkor vegyék igénybe, ha a látogatás lehetőségével nem tudnak élni. Kérjük, hogy lehetőleg 15-16 óra között telefonáljanak, amikor betegellátó munkánk leginkább lehetővé teszi, hogy az Önök rendelkezésére álljunk és a beszélgetés ne tartson 3 percnél tovább, hogy a többi betegnek is lehessen a hívást kapcsolni.

A mélyföldszinten (266-1591) a magasföldszinten (266-1542) és a 2. emeleten (266-1592) található nyilvános telefonkészülékek hívhatók, hozzátartozóikkal e módon is tarthatják a kapcsolatot. A mélyföldszinten és a 2. emeleten levő készülékek kártyásak, a magasföldszinten a telefon érmével működik.

A mélyföldszinten található étel- és italautomatákat mind a betegek, mind a látogatók igénybe vehetik.

6. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A klinika megközelíthető a 3-as illetve 4-es metróvonallal a Kálvin tér vagy a Ferenc körút megállók felől, a 9. autóbusszal, a 83. trolibusszal, a 47. és 49. villamossal ugyancsak a Kálvin tér felől, illetve a 4. vagy a 6. villamossal a Baross utcai megállótól.

Parkolási lehetőség az egyetem területén nincs.

Egészségvédelmi és tűzrendészeti okok miatt a dohányzás csak a kijelölt helyeken és csak a betegek számára engedélyezett!

A klinika területén alkoholos italt fogyasztani, vagy ittas állapotban tartózkodni tilos. Az alkoholfogyasztás a klinikáról való azonnali elbocsátással jár.

Az óriási költséggel, az Önök pénzéből épült klinika tisztaságának, állagának és értékeinek megőrzése mindannyiunk közös kötelessége, a rongálásért mindenki anyagi felelősséggel tartozik.

A klinika alkalmazottai névvel és beosztással ellátott kitűzőt hordanak. A klinikát állandóan biztonsági személyzet őrzi. Kérjük, hogy csak a céljuknak megfelelő területen tartózkodjanak. Az illetéktelen személyeket a biztonsági szolgálat munkatársai a klinikáról eltávolíthatják.

Az ellátásával, gyógyításával, ápolásával kapcsolatos panaszaikkal, javaslataikkal forduljanak az osztály vezetőjéhez, a klinika igazgatójához vagy helyetteseihez illetve az osztály- vagy intézetvezető főnővérhez.

Távozáskor töltse ki a mellékletként kapott értékelő kérdőívet, és azt a betegruhatárban szíveskedjék leadni.

Minden javító szándékú kritikát, észrevételt, javaslatot és támogatást szívesen veszünk.

A klinika szakmai látogatókat előzetes időpont-egyeztetés után fogad.

A klinika központi telefonszáma: +36 1 267 6000. A központ automatikusan kapcsol át a másik 8 városi vonal valamelyikére.

Mindezekkel a szigorúnak tűnő intézkedésekkel a betegek egészségét, biztonságát, a klinika és a betegek értékeit kívánjuk óvni, őrizni. Vegyék figyelembe azt, hogy a klinikán végzett szervátültetések különlegesen szigorú tisztasági és egyéb rendszabályok alkalmazását teszik szükségessé. Ezért ne tekintsék zaklatásnak az alkalmazottak vagy a biztonsági szolgálat embereinek figyelmeztetését vagy utasításait.

Ha a feliratok ellenére az intézetben eltéved, kérje munkatársaink segítségét!

Kérjük, segítse tevékenységünket alapítványunk támogatásával!

Alapítványunk adatai:

„Hazai Szervátültetésért” Alapítvány
Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 23.
Adószám: 19700430-1-42
Számlavazatő fiók: OTP Bank 1085 Budapest, József krt. 33.
Számlaszám: 117708001-20356705
Kuratórium elnöke: Dr. Sótonyi Péter

7. A KLINIKA KÉPEKBEN

 • Váró
 • Tanterem
 • Konzúltációs szoba
 • Műtő
 • Angiográfia
 • Transzplantációs és Sebészeto Klinika
 • Főbejárat
Váró1 Tanterem2 Konzúltációs szoba3 Műtő4 Angiográfia5 Transzplantációs és Sebészeto Klinika6 Főbejárat7
 

 

Köszönjük figyelmét!

 

© Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Minden jog fenntartva.
Semmelweis Egyetem
Transzplantációs és Sebészeti Klinika
1082 Budapest, Baross u. 23-28.
www.semmelweis.hu/transzplant